Image
Image
Image
Image

Herstel Dichtbij


Onze droom; Iedereen die daar behoefte aan heeft kan dichtbij huis ondersteuning krijgen om weer mee te doen in de samenleving.

ZelfregieNL doet mee aan het programma Herstel Dichtbij.

Het Oranje Fonds en MIND zijn samen het programma Herstel dichtbij gestart. Samen voor mentale gezondheid. Met dit programma bieden zij extra steun aan zelfregie- en herstelinitiatieven, door en voor mensen met psychische problemen. Dertig initiatieven krijgen vanaf januari 2022 drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving. Daarnaast komt er in het najaar van 2022 een impuls voor initiatieven door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Als eerste initiatiefnemer in Nederland voor een Zelfregiecentrum is ZelfregieNL een van de deelnemers aan dit programma.